Chứng chỉ

Chứng chỉ FDA kim cấy chỉ PDO BNPChứng chỉ UDEM kim cấy chỉ PDO BNP
Chứng chỉ ISO kim cấy chỉ PDO BNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra chúng tôi còn có Giấy chứng nhận lưu hành tự do FSC số: 20190012